Soltus, UAB

+370 618 59878

Ukmergės 251, Vilnius

Analitika kaip paslauga

Šiuo metu siūlome klientams analitiką kaip paslaugą.

 

Kokia tokios paslaugos nauda?

 • Nereikia jokių pradinių investicijų į diegimo darbus.

 • Nereikia įsigyti dedikuotų serverių ar programinės įrangos licencijų.

 • Galima pradėti naudotis analitiką jau kelių savaičių bėgyje.

 • Nereikia ruošti reikalavimų diegimui. Pirma galima pasinaudoti jau sukaupta patirtimi.

 

Kaip tai veikia?

 • Duomenys iš jūsų sistemų surenkami į Soltus Azure aplinkoje jums dedikuotą SQL duomenų bazę (duomenų sandėlį).

 • Surinkti duomenys apdorojami ir paruošiami analizei. Šiame etape atliekamos duomenų transformacijos, suskaičiuojama visa reikalinga statistika, prognozės, naudojami dirbtinio intelekto algoritmai pvz klientų segmentavimamui.

 • Paruošti duomenys prijungiami prie Power BI ataskaitų.

 • Visi duomenų naujinimai ir apdorojimai užstatotmi automatiniam naujinimui suderintu dažnumu.

Ką gauna klientas?

 • Paruoštas Power BI ataskaitas, kurios automatiškai naujinasi suderintu dažnumu. Ataskaitos veikia kliento Power BI aplinkoje, jungiamasi su tuo pačiu Office 365 varotoju kaip ir prie kitų įmonės resursų (pvz. el. pašto).

 • Mokymus ir galimybę patiems prisitaikyti ataskaitas savo poreikiams.

 • Galimybę prijungti kitas sistemas ar duomenis prie ataskaitų.

Kokia diegimo eiga?

 1. Pasirašoma konfidencialumo sutartis.

 2. Pasirašoma paslaugų teikimo sutartis.

 3. Kliento serveryje instaliuojamas Microsoft Gateway.

 4. Soltus paruošia duomenų sandėlį, atnaujina duomenis, prijugia apdorojimo algoritmus.

 5. Paruoštos ataskaitos pristatomos klientui.

Kokiom sistemoms yra paruošta tokia paslauga?

 • Navision

 • Axapta

 • Rivilė

 • Agnum

 • R-Keeper

 • LS Retail kasom

Kokios paslaugos teikimo sąlygos?

 • Paslauga nereikalauja jokių pradinių investicijų į darbus ar licencijas.

 • Į paslaugos kainą įtraukti serveriai ir licencijos reikalingos jai suteikti.

 • Paslaugos kaina priklausomai nuo sistemos ir ataskaitų modulių sudaro nuo 100 iki 400 eurų per mėnesį

 • Minimalus paslaugos teikimo laikotarpis 3 mėnesiai. Jei paslauga neatitiko lūkesčių po 3 mėnesių sutartį galima nutraukti.

 • Power BI vartotojų licencijos į paslaugos kainą neįtrauktos. Jos perkamos atskirai pagal poreikį. Viena Power BI Pro licencija kainuoja 7,5 euro/mėn.